chekameh@gmail.com | شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

رفيق اصفهاني

حسين رفيق اصفهاني

سده : سیزدهم

تعداد اشعار : ۳۵۵

تعداد دیوان : ۱

زندگی نامه

حسين رفيق اصفهاني ۱۱۵۰/۱۲۱۲ ق - شاعر معروف به رفيق سبزي فروش. اصلش از اصفهان بود در اواسط حال تحصيلي کرد و به غزلسرايي پرداخت او با هاتف و آذرمعاصر بود و در اصفهان وفات يافت و در نجف به خاک سپرده شد. ديوانش داراي هشت هزار بيت است.

دیوان های شاعر

دیوان هایی که این شاعر سروده است

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از جدیدترین های سایت با خبر شوید