chekameh@gmail.com | شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

صابر

اديب صابر ترمذي

سده : ششم

تعداد اشعار : ۴۳۰

تعداد دیوان : ۱

زندگی نامه

شهاب الدين شرف الادبا ء اديب صابربن اسماعيل ترمذي متوفاي ۵۴۶ قمري از شاعران دوره ي سلجوقيان مي باشد. اديب صابر رقيب رشيدالدين وطواط بوده ويکديگر را بسختي هجو کرده اند انوري و خاقاني اديب صابر را در شعرگويي برتر از رشيدالدين وطواط دانسته اند. صابر اهل ترمذ بوده و مدتي از عمر خود را در مرو گذرانده است.
روابط او در ابتدا با اتسز حاکم خوارزم بد نبود و در آخر به جرم ارتباط با سنجر پادشاه سلجوقي ، اتسز حاکم خوارزم او را در جيحون غرق نمود وفاتش ۵۴۲ يا ۵۴۶ قمري روي داده است. انوري قصيده سراي بزرگ اديب صابر را بيش از خود دانسته "چون سنايي هستم آخر گرنه همچون صابرم"

دیوان های شاعر

دیوان هایی که این شاعر سروده است

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از جدیدترین های سایت با خبر شوید