chekameh@gmail.com | شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی

ملحقات ۱ پادشاهی خسرو پرویز

نوازنده ی مردم خویش باش

نگهبان کوشنده درویش باش

چو بخشنده باشی و فریادرس

نیازد بتاج و بتخت تو کس

ز شاهان هر آنکس که بیدار بود

جهانرا ز دشمن نگه دار بود

ز دشمن ندیدند هرگز بدی

بیفزودشان فره ایزدی

بزرگی که خواهند پیوند را

تن خویش و هم پاک فرزند را

کنون ما یکایک ترا خواستیم

زبانرا ببندت بیاراستیم

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از جدیدترین های سایت با خبر شوید